Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Đón hơn 190.000 lượt khách tham quan, sưu tầm 5 hiện vật lịch sử quý

Cập nhật: 22/06/2009 14:06:00
Số lần đọc: 1958
6 tháng đầu năm 2009, Ban quản lý Khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái Tân Trào đã đón tiếp, hướng dẫn hơn 190.000 lượt khách tham quan các điểm, khu di tích lịch sử: Lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, các điểm di tích ở xã Minh Thanh, Trung Yên, Kim Quan; các di tích mới phục hồi, tôn tạo: Lán họp Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng, lán Điện Đài, lán Đồng Minh...

Ban quản lý còn thực hiện tốt công tác bảo tồn, bản tàng, trong đó sưu tầm được 5 hiện vật lịch sử là: Chai đựng thực phẩm của trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1952 - 1954) ở thôn Bòng, xã Tân Trào; Bút máy Alawơ của cán bộ Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ tặng ông Nguyệt ở thôn Lập Binh, xã Bình Yên để học bình dân học vụ năm 1953; Tráp của cán bộ cơ quan 41 khi ở Khấu Lấu - Vực Hồ cho ông Phan Phúc Quân, thôn Bòng, xã Tân Trào (năm 1950); Bầu đèn quang của cán bộ Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ (1948 - 1954) ở thác Rẫng, thôn Lập Binh, xã Bình Yên, tặng ông Nguyệt, thôn Lập Binh tháng 8-1954; Quả lu in tài liệu của Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ ở thác Rẫng, thôn Lập Binh, xã Bình Yên (1948 - 1954). Đây là những hiện vật lịch sử rất quý, khẳng định trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cơ quan Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ (Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ ngày nay) đã đóng trụ sở làm việc ở thôn Lập Binh, xã Bình Yên (Sơn Dương) trong suốt thời kỳ từ 1947 - 1954.

 

 

 

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục