tôn giáo

Ðộc đáo Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang, Khánh Hòa

Ðộc đáo Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang, Khánh Hòa  (09/06/2023)

Được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII-XIII, Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) là công trình kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng độc đáo,…
Khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa các tôn giáo ở Hà Tĩnh

Khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa các tôn giáo ở Hà Tĩnh  (05/01/2023)

Các tôn giáo xuất hiện ở Hà Tĩnh từ rất sớm, cùng tồn tại và phát triển hài hòa, đóng góp vào quá trình phát triển văn hóa của địa…
Nghi lễ cắt tóc và đặt tên con của người Chăm Islam

Nghi lễ cắt tóc và đặt tên con của người Chăm Islam  (23/11/2022)

Nghi lễ cắt tóc và đặt tên cho con của cộng đồng người Chăm Islam là một trong những nghi lễ quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, được…
Hà Nội chuẩn bị phương án mở cửa di tích

Hà Nội chuẩn bị phương án mở cửa di tích  (04/11/2021)

Cùng với việc nâng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội cũng ban hành quy định về phòng, chống dịch…
Quảng Ninh dừng tất cả các lễ hội văn hóa, tôn giáo đến hết ngày 23/5

Quảng Ninh dừng tất cả các lễ hội văn hóa, tôn giáo đến hết ngày 23/5  (28/04/2021)

Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo đến hết này 23/5.
Thêm nhiều địa phương mở lại di tích, cơ sở tôn giáo

Thêm nhiều địa phương mở lại di tích, cơ sở tôn giáo  (11/03/2021)

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã cho phép các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động trở lại trong bối cảnh đã kiểm soát…
TIN NỔI BẬT