lễ hội Aza Koonh

Thừa Thiên Huế: Tạo thêm điều kiện giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế - xã hội

Thừa Thiên Huế: Tạo thêm điều kiện giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế - xã hội  (02/12/2022)

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ VN tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai, cụ…
Độc đáo Lễ hội Aza Koonh ở Thừa Thiên – Huế

Độc đáo Lễ hội Aza Koonh ở Thừa Thiên – Huế  (23/12/2019)

Lễ hội Aza Koonh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật…
TIN NỔI BẬT