Tục cúng

Tục cúng sức khỏe của người M’nông ở Tây Nguyên

Tục cúng sức khỏe của người M’nông ở Tây Nguyên  (02/08/2019)

Lễ cúng sức khỏe nhằm tạo cho người được cúng thoải mái về mặt tinh thần, tự tin hơn trong công việc, cảm thấy luôn được che chở.
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490