Tin tức - Sự kiện

Thay đổi thời gian tổ chức Carnaval Hạ Long 2020

Cập nhật: 07/04/2020 07:41:19
Số lần đọc: 626
Ngày 6/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2171/UBND-DL2 về việc thay đổi thời gian tổ chức các hoạt động Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh và Chương trình Carnaval Hạ Long 2020.  


Hơn 200 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia diễn diễu Carnaval tại đường bao biển Bãi Cháy. Ảnh: Đỗ Quang

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Thông báo số 1719-TB/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 23/3/2020, trong đó có nội dung “về đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Văn bản số 124-CV/BCSĐ ngày 18/3/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long và Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 vào dịp Quốc khánh 2/9/2020 (nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt): Đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh”, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về việc chuẩn bị, tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long và Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 vào dịp Quốc khánh 2/9/2020 (nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt): Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP Hạ Long, Sở Y tế, Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long và Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 vào dịp Quốc khánh 2/9/2020; thời gian báo cáo, tham mưu trước ngày 1/7/2020.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tập đoàn FLC và các tập đoàn, đơn vị tiếp tục chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức các hoạt động của Chương trình Carnaval Hạ Long và Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 vào dịp Quốc khánh 2/9/2020 như nội dung công việc được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 193/UBND-DL2 ngày 13/1/2020./.

 

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục