Tin tức - Sự kiện

Thanh Hóa: Công nhận thêm 3 Khu du lịch cấp tỉnh

Cập nhật: 24/05/2019 08:29:51
Số lần đọc: 892
Ngày 21-5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND, 1906/QĐ-UBND và 1907/QĐ-UBND về việc công nhận thêm các khu du lịch cấp tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, công nhận Vườn Quốc gia Bến En (thuộc huyện Như Thanh và Như Xuân), Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông (thuộc huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa), Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh (thuộc huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc) trở thành Khu du lịch cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Như Xuân, Như Thanh, Bá Thước, Quan Sơn, Thọ Xuân và Ngọc Lặc có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các Khu du lịch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; bảo đảm giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; Các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển các Khu du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: baothanhhoa.vn

Cùng chuyên mục