Hoạt động của ngành

Lào Cai: Thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật: 06/10/2020 08:44:42
Số lần đọc: 746
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định công nhận 23 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2020, trong đó tỉnh Lào Cai có thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


Trang phục của người dân tộc Pa Dí (Mường Khương) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: Phạm Bằng

Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 5 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.

Các di sản trong đợt này gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục người Pa Dí, huyện Mường Khương; nghệ thuật trang trí trên trang phục người Dao đỏ huyện Sa Pa; nghi lễ Naox Lungx (cúng rừng) của người Mông, huyện Si Ma Cai; nghi lễ Mo thổ công bản (Cúng thổ công bản) của người Tày, huyện Văn Bàn; lễ Cúng rừng của người Giáy, huyện Văn Bàn; nghi lễ Then Khoăn (Cầu thọ) của người Tày, huyện Văn Bàn.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục