Hoạt động của ngành

Kiên Giang: Khảo sát sản phẩm du lịch của huyện An Biên và An Minh

Cập nhật: 17/08/2022 15:18:37
Số lần đọc: 599
Trong chuyến khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại huyện An Biên và An Minh, ngày 11 và 12/8, Sở Du lịch Kiên Giang nhận định hai huyện này có tiềm năng để phát triển du lịch.


Sở Du lịch Kiên Giang đã đến khảo sát một số điểm có tiềm năng phát triển du lịch ở các xã Nam Thái, Nam Thái A, huyện An Biên; Tân Thạnh, Đông Hưng B, huyện An Minh… Một số điểm khảo sát cơ bản định hình thành sản phẩm du lịch, có thể đưa vào khai thác ngay như khu vực rừng Tiểu khu 34, huyện An Minh. Tuy nhiên, một số nơi khai thác du lịch tự phát, chủ yếu là khách lẻ, khách gia đình, chưa kết nối được với các công ty du lịch. Các dịch vụ kinh doanh theo thời vụ, chưa khai thác được hết tiềm năng du lịch của địa phương; thiếu thông tin về sản phẩm dịch vụ do chưa được quảng bá nhiều…

Sau chuyến khảo sát, Sở Du lịch Kiên Giang cùng Ủy ban nhân dân huyện An Biên, An Minh có buổi tọa đàm đóng góp ý kiến về sản phẩm du lịch địa phương. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến về đầu tư phát triển hạ tầng, cách thức hình thành sản phẩm dịch vụ, công tác đảm bảo an toàn, quảng bá hình ảnh địa phương…

Khung cảnh yên bình, thơ mộng trong khu vực rừng Tiểu khu 34, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - Quảng Xuân Lụa cho rằng, An Biên và An Minh có tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó có sản phẩm chỉ cần đầu như một số chi tiết nhỏ sẽ đưa vào khai thác, phục vụ du khách. Hai huyện cần hệ thống lại tài nguyên du lịch, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch theo giai đoạn 5 năm, hàng năm, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường; phối hợp với Sở Du lịch Kiên Giang thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn...

Các phòng chuyên môn Sở Du lịch Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với phòng chuyên môn cấp huyện tham mưu lãnh đạo sở và các huyện xây dựng chương trình, kế hoạch, định hướng xây dựng sản phẩm dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá, kêu gọi đầu tư… để khai thác giá trị tài nguyên phục vụ phát triển du lịch của địa phương.

Tin và ảnh: Trung Hiếu – Thủy Tiên

Nguồn: Báo Kiên Giang - baokiengiang.vn - Đăng ngày 13/8/2022

Cùng chuyên mục