Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Sơn La (5-3 sao)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:52
Số lần đọc: 1553

 (Mã vùng: 84-212)

Khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu ****  
Tiểu khu nhà nghỉ, TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu
Tel: 2258 886   Fax: 2258 868
Email: info@mocchau.muongthanh.vn
Website: www.luxurymocchau.muongthanh.com
Khách sạn Sao Xanh - Mộc Châu  *** 
Tiểu khu 14 , TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu
Tel: 3789 666  Fax: 3789 555
Email: saoxanhmocchau@gmail.com
Website: www.saoxanh.vn
Khách sạn Thảo Nguyên ***    
Tiểu khu Khí Tượng, TT. NT Mộc Châu, H. Mộc Châu
Tel: 3769 999  Fax: 3869 282
Email: khachsanthaonguyenmocchau@gmail.com
Khách sạn Sao Xanh 3 ***    
8 Đường Hoàng Quốc Việt, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3858 555
Email: saoxanhhotel3@gmail.com

Khách sạn Hà Nội ***    
228 đường Trường Trinh, P.Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3753 299
Email: hanoihotel299@gmail.com 

 

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Sơn La

Cùng chuyên mục