Ðầu tư Du lịch

Hơn 6,7 tỷ đồng bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi Khánh Hòa

Cập nhật: 07/05/2020 14:42:42
Số lần đọc: 848
(TITC) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa” với kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng.


Biểu diễn Hô hát Bài chòi tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar (Ảnh: Sở VHTT Khánh Hòa)

Theo đó, mục tiêu đặt ra là huy động mọi nguồn lực toàn xã hội cùng tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa; xây dựng giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án tại 6 địa phương trên địa bàn tỉnh (các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và hai thành phố Nha Trang, Cam Ranh) để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa lâu dài và bền vững. 

Cụ thể, Khánh Hòa sẽ phục dựng, quay phim tư liệu, tư liệu hóa in sang đĩa DVD về kỹ năng trình diễn và ấn phẩm sách toàn bộ các tuồng, lớp, tích về nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa do các Nghệ nhân trình diễn, ghi chép, sáng tác. Phục dựng thí điểm 1 điểm trò chơi dân gian Hô bài chòi tại thị xã Ninh Hòa (hoạt động như mô hình đang hoạt động tại Công viên bờ biển đường Trần Phú, TP. Nha Trang). Phấn đấu đạt 90% tài liệu, hiện vật về kịch bản, tuồng, tích, nhạc cụ, trang phục được sưu tầm, tư liệu hóa để lưu trữ, bảo quản, trưng bày phục vụ công tác tuyên truyền tại Bảo tàng tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tạo điều kiện cho các tổ chức bài chòi, thành viên CLB, nghệ nhân thực hành, sáng tạo, truyền dạy, tham gia các hội thi, hội diễn; lồng ghép nghệ thuật Bài chòi vào các chương trình hội thi, hội diễn văn nghệ, lễ hội.
 
Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các giá trị nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa trong nhà trường, môi trường xã hội, du lịch. Nghiên cứu hoàn thiện và số hóa cơ sở dữ liệu, hiện vật, kịch bản lớp hô, tuồng tích, nhạc cụ, trang phục, các công trình nghiên cứu. Khen thưởng thường xuyên và kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, quảng bá, tuyên truyền, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa.
 
Khánh Hòa đề ra 7 nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nội dung Đề án. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả của Đề án.
 
Tổng kinh phí dành cho Đề án là hơn 6,7 tỷ đồng từ ngân sách của địa phương và được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023.
 
Bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở khu vực duyên hải miền Trung, về sau được dân gian phát triển thêm thành một loại hình sân khấu ca kịch. Cuối năm 2017, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Nghệ thuật Bài chòi của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trung tâm Thông tin du lịch
Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT