Hoạt động của ngành

Du lịch Ninh Thuận tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 04/07/2019 14:56:38
Số lần đọc: 806
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, trong  6 tháng đầu năm 2019, ngành du lịch ước tính đón khoảng 1.757.000 lượt khách, đạt 74,8% so với kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 61.600 lượt, tăng 2,7%, khách trong nước 1.695.400 lượt, đạt 75,4% kế hoạch, tăng 6,8%. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 708 tỷ đồng, tăng 11,1% so cùng kỳ.

Tình hình hoạt động du lịch trong 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều khởi sắc, hình ảnh thương hiệu du lịch của tỉnh tiếp tục tạo dựng và nâng lên, các khu du lịch mới được hình thành, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng cao, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tăng cường, đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, một số dự án quy mô lớn đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tham gia xúc tiến du lịch tại các sự kiện, Hội chợ lớn trong cả nước, phối hợp các báo, đài đẩy mạnh công tác truyền thông,… phối hợp các doanh nghiệp du lịch xây dựng các chương trình du lịch mới, đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch Ninh Thuận tiếp tục triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, hình thành bổ sung các Khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh vào khu du lịch quốc gia, phấn đấu trong năm 2019 đạt và vượt kế hoạch./. 

Nguồn: TTXTDL Ninh Thuận

Cùng chuyên mục