Non nước Việt Nam

Cách thức sản xuất thủ công, gần như độc nhất của làng gốm Thanh Hà (Quảng Nam)

Cách thức sản xuất thủ công, gần như độc nhất của làng gốm Thanh Hà (Quảng Nam)  (10/10/2017)

Trải qua năm thế kỷ, đến nay gốm Thanh Hà (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công và gần như độc nhất, đó là tạo hình bằng tay hoặc bàn…
TIN NỔI BẬT