Non nước Việt Nam

Thôn Là A – Thuận Nam (Ninh Thuận) giữ nghề mây tre đan

Thôn Là A – Thuận Nam (Ninh Thuận) giữ nghề mây tre đan  (27/11/2019)

Thôn Là A thuộc xã Phước Hà (Thuận Nam) có nhiều người dân tâm huyết giữ nghề mây tre đan truyền thống của đồng bào Raglai. Các sản phẩm đan lát từ mây tre gắn bó thiết thân với đời…
TIN NỔI BẬT
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490