Hành trang lữ khách

Giảm giá vé cho người sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng khi vào Sun World Da Nang Wonders

Giảm giá vé cho người sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng khi vào Sun World Da Nang Wonders  (01/08/2017)

Người lao động đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng sẽ được ưu đãi 30% giá vé vào cổng và 10% cho các dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng thuộc Sun World Da…