Hoạt động của ngành

Du lịch Hà Tây - Một bức tranh sinh động

Du lịch Hà Tây - Một bức tranh sinh động  (31/07/2008)

Những năm gần đây, do cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch được quan tâm cùng với việc tăng cường công tác thu hút đầu tư nên du lịch Hà Tây đã ngày càng khẳng định được vị…