Hoạt động của ngành

Hà Nội : Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng đầu năm 2008

Hà Nội : Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng đầu năm 2008  (06/10/2008)

Theo thông báo mới nhất của Sở VH, TT & DL Hà Nội, 9 tháng qua, Hà Nội đón 5,8 triệu khách du lịch, trong đó lượng khách quốc tế đạt 960 nghìn người (tăng 5%); khách nội địa đạt…