Hoạt động của ngành

Khôi phục trang phục truyền thống của dân tộc Châu Ro ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Khôi phục trang phục truyền thống của dân tộc Châu Ro ở Bà Rịa-Vũng Tàu  (18/05/2009)

Ngày nay, trang phục của người dân tộc Châu Ro lúc đi làm, lúc sinh hoạt thường ngày hoàn toàn giống với trang phục của người Kinh. Nhưng khi đi học, khi tham gia lễ hội, Tết đến hoặc khi…