Hoạt động của ngành

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) có 25 lễ hội được duy trì thường xuyên

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) có 25 lễ hội được duy trì thường xuyên  (25/02/2009)

Theo thống kê hằng năm, huyện Thọ Xuân có 25 lễ hội được duy trì tổ chức thường xuyên. Các lễ hội diễn ra quanh năm nhưng tập trung nhiều nhất vào mùa xuân.