Hoạt động của ngành

TP.Hồ Chí Minh: Đại hội Hiệp hội Du lịch nhiệm kỳ III (2009-2014)

TP.Hồ Chí Minh: Đại hội Hiệp hội Du lịch nhiệm kỳ III (2009-2014)  (10/06/2009)

Sáng ngày 8/6, Hiệp hội Du lịch TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2009-2014). Tới dự có ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch…