Hoạt động của ngành

Lạng Sơn: Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường du lịch

Lạng Sơn: Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường du lịch  (26/09/2008)

Trong lĩnh vực du lịch, môi trường được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch. Từ đó, quyết định đến khả năng thu hút du…