Hoạt động của ngành

Tăng cường biện pháp quản lý di tích và các hoạt động tu bổ phục hồi di tích

Tăng cường biện pháp quản lý di tích và các hoạt động tu bổ phục hồi di tích  (25/05/2009)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật Di sản văn hóa tại một số tỉnh thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Ðịnh và TP Hà Nội.
TIN NỔI BẬT
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490