Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong công tác bảo tồn thánh địa Mỹ Sơn

Quảng Nam: Ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong công tác bảo tồn thánh địa Mỹ Sơn  (20/06/2008)

Ngày 18/6/2008, Ban quản lý Di tích Mỹ Sơn cho biết: Sau khi kết thúc giai đoạn 1 về nghiên cứu, khảo cổ, lập bản đồ thông tin địa lý khu di tích Mỹ Sơn và hiện đang tiếp…