Hoạt động của ngành

Phát triển du lịch Điện Biên tương xứng tiềm năng

Phát triển du lịch Điện Biên tương xứng tiềm năng  (07/05/2008)

Trong đề án cấp Nhà nước về Quy hoạch Tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam 1995 - 2010, Chính phủ xác định Ðiện Biên là điểm du lịch mang tầm cỡ quốc gia. Các điểm du lịch: TP…