Hoạt động của ngành

Bình Phước: Triển vọng phát triển du lịch

Bình Phước: Triển vọng phát triển du lịch  (12/08/2008)

Tiềm năng để khai thác và phát triển du lịch của Bình Phước tương đối dồi dào, có nét đặc thù riêng. Tài nguyên du lịch của tỉnh được phân bố thành các môi trường du lịch…