Hoạt động của ngành

Cà Mau: Khai thác đặc trưng sinh thái để phát triển du lịch

Cà Mau: Khai thác đặc trưng sinh thái để phát triển du lịch  (13/11/2009)

Trong hai ngày 6 và 7/11/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải và đại diện các Sở, ngành đã có chuyến khảo sát thực tế tại các tuyến du lịch và tìm hiểu tình…
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490