Hoạt động của ngành

Cơ hội xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng tại thị trường Thái Lan

Cơ hội xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng tại thị trường Thái Lan  (10/04/2009)

Từ ngày 03 – 07/06/2009 Hội chợ Du lịch Thái Lan và khu vực sông Mekong mở rộng hay gọi tắt là TTM Plus sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Tham dự Hội chợ này có Tổng…
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
https://www.youtube.com/c/vietnamtourismmedia
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490