Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Thêm 5 điểm du lịch mới được công nhận

Thanh Hóa: Thêm 5 điểm du lịch mới được công nhận  (14/01/2019)

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định số 107, 108, 109, 110, 111/QĐ-UBND về việc công nhận thêm 5 điểm du lịch mới.