Hoạt động của ngành

Du lịch sáng tạo: Cơ hội cho Thanh Hóa

Du lịch sáng tạo: Cơ hội cho Thanh Hóa  (05/12/2019)

Du lịch sáng tạo được hiểu là loại hình du lịch mà khách du lịch có cơ hội được phát triển tiềm năng sáng tạo của họ, thông qua các trải nghiệm học tập, tìm hiểu...
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
https://www.youtube.com/c/vietnamtourismmedia
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490