Hoạt động của ngành

Du lịch vùng Tây Bắc: Liên kết để phát triển bền vững
Hội thảo Phân tích chuỗi giá trị du lịch của Trung tâm văn hoá Huyền Trân tại Huế
TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm
Cần gìn giữ văn hoá kiến trúc nhà trình tường bằng đất của đồng bào các dân tộc vùng cao
Hội thảo 'Du Lịch Bến Tre - Cơ hội đầu tư và phát triển'
Hà Giang: Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc Pu Péo
Không gian văn hóa cồng chiêng: Niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tây Nguyên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch
Hà Nội: Đẩy mạnh phát triển du lịch công cộng
Bắc Ninh: Phong phú loại hình du lịch mùa hè
Đà Nẵng: Giữ gìn khu vực san hô biển Sơn Trà
Hiệp hội du lịch Bình Thuận tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2009
Hà Nội: Khởi công tu bổ chùa Trấn Quốc
Gia Lai: Phát triển du lịch gắn với bảo tàng, di tích và lễ hội
Nha Trang: Sản xuất nước ngọt từ nước biển phục vụ du lịch