Hành trang lữ khách

Đua ngựa không yên - Sản phẩm du lịch mới của Lạc Dương, Lâm Đồng

Đua ngựa không yên - Sản phẩm du lịch mới của Lạc Dương, Lâm Đồng  (14/12/2022)

Lần đầu tiên, giải đua ngựa không yên được huyện Lạc Dương tổ chức tại trường đua ngựa được xây dựng quy mô, bài bản đã giúp cho du khách và người dân địa phương được tận mục sở thị…