Hoạt động của ngành

Quảng Bình phát triển dự án du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông

Cập nhật: 18/01/2010 09:24:02
Số lần đọc: 3314
Nguồn vốn hoạt động dự án phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông của tỉnh Quảng Bình trong năm 2010 là 534.734 USD, trong đó của ADB là 493.734 USD và vốn đối ứng 41.000 USD.  
Ở tỉnh Quảng Bình, dự án phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông qua các hoạt động phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tổng mức đầu tư tại tỉnh Quảng Bình là 2.600.540 USD, trong đó vốn ADB 2.198.628 USD và vốn đối ứng 401.912 USD.

Trong năm 2010, Dự án phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông tỉnh Quảng Bình xác định sẽ tập trung hỗ trợ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xây dựng mẫu thuyền du lịch mới thân thiện với môi trường và sẽ đưa vào vận hành thử một số thuyền; cải thiện hệ thống xử lý chất thải rắn khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; khảo sát, thiết kế và xây dựng một số công trình hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ du lịch.

Cụ thể, Dự án sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo về du lịch bền vững, du lịch cộng đồng; các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng về đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, du lịch cộng đồng; các hoạt động nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế du lịch ở địa phương; hỗ trợ phát triển các hàng hoá, ngành nghề ở địa phương phục vụ du lịch; các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và tham quan học tập kinh nghiệm.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục