Tin tức - Sự kiện

Thành lập Ban Chỉ đạo vận động Quốc gia bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới

Cập nhật: 09/05/2008 10:05:41
Số lần đọc: 1535
Theo công văn của Văn phòng Chính phủ ngày 05/5/2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo vận động Quốc gia về tuyên truyền, quảng bá và vận động bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới. Thành phần Ban Chỉ đạo như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo vận động Quốc gia và chỉ đạo triển khai tốt cuộc vận động nêu trên.

Nguồn: Website Chính Phủ

Cùng chuyên mục