Tin tức - Sự kiện

Xuất bản bộ sách Văn học Bến Tre

Cập nhật: 05/11/2008 10:19:02
Số lần đọc: 1613
Nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, trong quý 2 năm 2008, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam kết hợp với Nhà xuất bản Khoa học xã hội và tỉnh Bến Tre xuất bản bộ sách Văn học Bến Tre.

Trong tiến trình lịch sử, cùng với một kho tàng di sản văn hóa vật thể quý giá, người dân Bến Tre đã sáng tạo một kho tàng văn học gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn học chữ viết. Cả hai bộ phận văn học này đều có loại hình, thể loại phong phú và giàu có về trữ lượng tác phẩm, đa dạng về phong cách tác giả.

Văn học Bến Tre là một phận của văn học Việt Nam, mang sắc thái địa phương Bến Tre, là sản phẩm tinh thần của người dân Bến Tre trên ba dãy cù lao. Từ trước đến nay đã có một số công trình giới thiệu văn học Bến Tre ra mắt bạn đọc. Về văn học dân gian có Dân ca Bến Tre. Về văn học chữ viết đã giới thiệu những tác phẩm của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa có một toàn tập về văn học Bến Tre.

Bộ sách Văn học Bến Tre do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và NXB Khoa học xã hội phối hợp hỗ trợ tỉnh Bến Tre xuất bản gồm 2 tập, được tập hợp từ 2 nguồn là sưu tầm qua sách báo và sưu tầm điền dã. Tập 1 dày 478 trang chia làm 2 phần. Phần thứ nhất nói về đất nước và con người Bến Tre trong quá trình sáng tác văn học dân gian từ thế kỷ XVIII khi chúa Nguyễn bắt đầu đặt sự cai trị của mình ở vùng đất này. Phần thứ hai gồm 6 chương nói về truyện cổ, truyện cười, truyện trạng, ca dao, dân ca, vè, phương ngôn, tục ngữ và câu đố. Tập 2 dày 657 trang, là tuyển tập văn học chữ viết Bến Tre. Tập này chia làm 2 phần. Phần thứ nhất nói về văn học Bến Tre từ giữa thế kỷ XVIII đến năm 1975. Phần thứ 2 nói về tác phẩm, các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Trương Vĩnh Ký, Sương Nguyệt Anh, Trương Gia Mô, Lê Anh Xuân, Trang Thế Hy, Võ Trần Nhã, Đoàn Tứ…

Bộ sách Văn học Bến Tre là bộ tư liệu văn học quý giá để bạn đọc tra cứu, tham khảo, nhất là đối với học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

Nguồn: website Bến Tre

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT