Hoạt động của ngành

Thanh Hoá và Hoà Bình ký kết quy chế hợp tác phát triển du lịch

Cập nhật: 15/08/2008 14:08:08
Số lần đọc: 3116
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Hoà Bình và Thanh Hoá vừa tổ chức lễ ký kết quy chế hợp tác phát triển du lịch. Với nhiều nét tương đồng về địa lý, tự nhiên, xã hội, văn hoá và lịch sử; hai sở cùng cam kết gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển trong các lĩnh vực du lịch như: xây dựng các tuyến du lịch nối các khu, điểm du lịch giữa 2 tỉnh; cùng nhau tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi đầu tư vào du lịch; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch cộng đồng…
Nguồn: Báo Du lịch

Cùng chuyên mục