xây dựng hạ tầng

Hòa Bình: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch

Hòa Bình: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch  (06/10/2021)

Thời gian qua, hạ tầng vãn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Ngành…
Hòa Bình: Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch

Hòa Bình: Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch  (14/04/2021)

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó việc đầu tư xây dựng…
TIN NỔI BẬT