văn hóa độc đáo

Khau cút - Biểu tượng văn hóa độc đáo trên nhà sàn của người Thái đen

Khau cút - Biểu tượng văn hóa độc đáo trên nhà sàn của người Thái đen  (30/09/2019)

Trong tổng số 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có nhiều cộng đồng dân tộc sử dụng mẫu nhà sàn để làm nhà…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490