tỉnh Kiên Giang

Ngày 27/11, khai mạc ngày hội văn hóa đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Ngày 27/11, khai mạc ngày hội văn hóa đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang  (21/11/2023)

Đoàn công tác UBND tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác tổ chức Ngày hội văn hóa,…
Công bố biểu trưng (logo) du lịch tỉnh Kiên Giang

Công bố biểu trưng (logo) du lịch tỉnh Kiên Giang  (17/07/2023)

Chiều 14/07, tại TP. Hà Tiên (Kiên Giang), Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) du lịch tỉnh Kiên Giang công bố biểu trưng (logo) du lịch…
Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  (24/06/2022)

Mục tiêu của Đề án nhằm góp phần thực hiện tốt công tác văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer, phù…
TIN NỔI BẬT