sản xuất nông nghiệp

Quảng Ninh: Tạo sản phẩm du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp

Quảng Ninh: Tạo sản phẩm du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp  (27/06/2023)

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, những thành quả từ xây dựng nông thôn mới đã trở thành điểm tựa vững chắc để Quảng Ninh phát triển du…
Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch: Triển vọng từ cách làm mới ở Đa Mi (Bình Thuận)

Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch: Triển vọng từ cách làm mới ở Đa Mi (Bình Thuận)  (29/06/2022)

Ở Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, nhiều nhà vườn đã phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp với du lịch. Đây là mô hình mang lại…
TIN NỔI BẬT