phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Tuyên Quang: Na Hang phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Tuyên Quang: Na Hang phát triển nông nghiệp gắn với du lịch  (15/03/2021)

Huyện Na Hang đã đề ra nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, nhờ đó đã hình thành một số sản phẩm du lịch tạo được…
Hà Giang tích cực tuyên truyền về phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Hà Giang tích cực tuyên truyền về phát triển nông nghiệp gắn với du lịch  (14/05/2019)

Là một trong số những tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhất cả nước, nhưng Hà Giang cũng được biết đến là một địa chỉ của rất nhiều sản vật…
TIN NỔI BẬT