người Giẻ Triêng

Ấn tượng nhà rông của người Giẻ Triêng

Ấn tượng nhà rông của người Giẻ Triêng  (09/04/2021)

Cùng được làm từ vật liệu (gỗ, tranh, tre, mây…) có trong tự nhiên như nhà rông của các DTTS khác, nhưng nơi giữ hồn làng của người Giẻ Triêng…
“Củi hứa hôn” của người Giẻ Triêng

“Củi hứa hôn” của người Giẻ Triêng  (24/03/2021)

Các dân tộc bản địa Tây Nguyên vốn gắn bó với núi rừng. Nếu con gái Giẻ Triêng lo củi để lấy chồng thì các chàng trai lo đốt than…
Độc đáo kho lúa và chiếc hòm của người Giẻ Triêng ở Đắk Blô

Độc đáo kho lúa và chiếc hòm của người Giẻ Triêng ở Đắk Blô  (13/10/2020)

Dân tộc Giẻ Triêng là một trong những dân tộc tại chỗ chiếm đa số ở huyện Đăk Glei nói chung và xã Đăk Blô nói riêng. Dân tộc Giẻ…
Độc đáo phong tục củi hứa hôn của người Giẻ Triêng

Độc đáo phong tục củi hứa hôn của người Giẻ Triêng  (25/02/2019)

“Củi hứa hôn là phong tục truyền thống của người phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng trước khi về nhà chồng. Người con gái đảm đang, khéo tay sẽ chọn…
TIN NỔI BẬT