người Dao quần chẹt

Lễ cấp sắc của người Dao quần chẹt (Phú Thọ)

Lễ cấp sắc của người Dao quần chẹt (Phú Thọ)  (16/06/2020)

Lễ cấp sắc (tiếng của địa phương gọi là lập khởi thánh danh) của người Dao quần chẹt ở xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập (Phú Thọ) là một hoạt…
Nhảy múa trong Tết nhảy của người Dao Quần chẹt – Tuyên Quang

Nhảy múa trong Tết nhảy của người Dao Quần chẹt – Tuyên Quang  (05/05/2020)

Trong nghi lễ tín ngưỡng, người Dao Quần chẹt ở các xã Thanh Phát, Hợp Hoà, Kháng Nhật (Sơn Dương) có Tết nhảy (Nhảng chầm đao), được thực hiện trong…
TIN NỔI BẬT