nghệ thuật dân gian

Hội An, Đà Lạt chính thức trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO

Hội An, Đà Lạt chính thức trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO  (01/11/2023)

Đà Lạt và Hội An là 2 thành phố tiếp theo của Việt Nam vừa được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO. Trong đó, Đà Lạt là…
Bảo tồn đa dạng các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống

Bảo tồn đa dạng các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống  (28/07/2023)

Nam Định là vùng đất hội tụ và bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng vùng đồng bằng châu thổ…
Văn hóa tế lễ ở miền biển xứ Quảng

Văn hóa tế lễ ở miền biển xứ Quảng  (16/06/2022)

Vùng cửa sông ven biển, nơi hợp lưu sông nước và cũng là nơi hội tụ về kinh tế, văn hóa, giao lưu, tiếp biến các nền văn minh qua…
TIN NỔI BẬT