kinh tế biển

Ninh Hải: Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển và du lịch

Ninh Hải: Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển và du lịch  (28/07/2020)

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền…
Xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế  (25/07/2019)

Theo định hướng chiến lược thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW nhằm phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của tỉnh Quảng Ninh,…
Thừa Thiên-Huế: Xây dựng vùng đầm phá thành trung tâm kinh tế biển phát triển

Thừa Thiên-Huế: Xây dựng vùng đầm phá thành trung tâm kinh tế biển phát triển  (11/03/2019)

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2020-2030, Thừa Thiên-Huế xác định phát huy tiềm…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490