không gian ảo

Thừa Thiên-Huế quảng bá du lịch trực tuyến không gian ảo 3D

Thừa Thiên-Huế quảng bá du lịch trực tuyến không gian ảo 3D  (20/01/2022)

Nhằm khôi phục, kích cầu các hoạt động du lịch, ngày 20/1, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ tổ chức khai trương không gian ảo quảng bá du…
Thừa Thiên Huế quảng bá du lịch qua không gian ảo

Thừa Thiên Huế quảng bá du lịch qua không gian ảo  (22/12/2021)

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức quảng bá du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hình thức trực tuyến Không gian ảo 3D vào tháng 1/2022.
TIN NỔI BẬT