Hành trình di sản

Tổ chức tuyến tàu hỏa “Hành trình di sản”

Tổ chức tuyến tàu hỏa “Hành trình di sản”  (15/11/2023)

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ tổ chức tuyến tàu “Hành trình di sản”,…
Khánh Hòa: Xây dựng hành trình di sản về Thiên Y A Na

Khánh Hòa: Xây dựng hành trình di sản về Thiên Y A Na  (12/03/2021)

Lâu nay, vùng đất Khánh Hòa được xem là một trong những trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu lớn của cả nước. Các di tích, di sản về Thiên Y…
TIN NỔI BẬT