đồng bào Êđê

Gìn giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Êđê ở Đắk Lắk

Gìn giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Êđê ở Đắk Lắk  (26/03/2021)

Đan lát mây tre là nghề truyền thống đã có từ lâu đời của đồng bào Êđê. Bằng bàn tay khéo léo của mình, đồng bào đã biến lồ ô,…
Lễ cúng bến nước của đồng bào Êđê tại buôn Kiều, xã Yang Mao (Đắk Lắk)

Lễ cúng bến nước của đồng bào Êđê tại buôn Kiều, xã Yang Mao (Đắk Lắk)  (04/02/2021)

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Krông Bông vừa phối hợp với UBND xã Yang Mao tổ chức Lễ cúng bến nước cho đồng bào Êđê tại buôn Kiều,…
TIN NỔI BẬT