đời sống văn hóa

Vai trò các vị “À Cha” trong đời sống văn hóa của bà con Khmer

Vai trò các vị “À Cha” trong đời sống văn hóa của bà con Khmer  (17/05/2021)

Đồng bào Khmer có nền văn hóa giàu bản sắc, được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Theo đó, nhiều nghi lễ độc đáo cũng được lưu truyền từ đời…
Lào Cai: Phát huy những giá trị tốt đẹp từ xây dựng đời sống văn hóa

Lào Cai: Phát huy những giá trị tốt đẹp từ xây dựng đời sống văn hóa  (19/10/2020)

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể các…
Bảo Lâm (Lâm Đồng) Chú trọng bảo tồn và nâng cao đời sống văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo Lâm (Lâm Đồng) Chú trọng bảo tồn và nâng cao đời sống văn hóa trong vùng đồng bào dân…  (12/02/2020)

Trang bị cồng chiêng, mời nghệ nhân mở lớp truyền dạy cách sử dụng chúng, rồi hỗ trợ trang phục biểu diễn, loa kéo di động, đàn tính, đạo cụ……
TIN NỔI BẬT