dịch viêm phổi cấp virus nCoV

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 1/6/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 1/6/2020  (01/06/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h30 ngày 30/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h30 ngày 30/5/2020  (30/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 6h00 ngày 28/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 6h00 ngày 28/5/2020  (28/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 26/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 26/5/2020  (26/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 6h00 ngày 22/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 6h00 ngày 22/5/2020  (22/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 20/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 20/5/2020  (20/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 18/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 18/5/2020  (18/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h30 ngày 16/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h30 ngày 16/5/2020  (16/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 14/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 14/5/2020  (14/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 13/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h30 ngày 13/5/2020  (13/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 06h00 ngày 12/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 06h00 ngày 12/5/2020  (12/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h30 ngày 10/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h30 ngày 10/5/2020  (10/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h45 ngày 07/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h45 ngày 07/5/2020  (07/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 05/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 05/5/2020  (05/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 03/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 03/5/2020  (03/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
TIN NỔI BẬT