di tích tháp Chăm

Phát huy các di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phát huy các di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Bình Định  (23/11/2022)

Ngày 22/11, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hiệp hội Du lịch Bình Định tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề…
Yêu cầu Bình Định đề xuất phương án bảo vệ di tích tháp Chăm

Yêu cầu Bình Định đề xuất phương án bảo vệ di tích tháp Chăm  (10/05/2019)

Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đề xuất phương án bảo vệ…
TIN NỔI BẬT