di sản bài chòi

Khánh Hòa: Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản bài chòi

Khánh Hòa: Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản bài chòi  (10/01/2022)

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ…
Bảo tồn di sản bài chòi: Cần sự tham gia của nghệ sĩ chuyên nghiệp

Bảo tồn di sản bài chòi: Cần sự tham gia của nghệ sĩ chuyên nghiệp  (25/08/2021)

Bài chòi là bộ môn nghệ thuật dân gian độc đáo ở Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung. Tuy nhiên, để việc bảo tồn di…
TIN NỔI BẬT