chữ viết

Sơn La: Truyền dạy, bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái

Sơn La: Truyền dạy, bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái  (21/04/2023)

Gìn giữ, bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc trong cộng đồng dân cư, trên địa bàn Thành phố, nhiều lớp học tiếng Thái được tổ chức theo hình…
Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu  (09/04/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ…
TIN NỔI BẬT