chợ Cồn

Đà Nẵng: Phát triển các chợ truyền thống thành chợ du lịch theo hướng hiện đại

Đà Nẵng: Phát triển các chợ truyền thống thành chợ du lịch theo hướng hiện đại  (24/05/2024)

Với định hướng đưa các chợ truyền thống thành điểm tham quan mua bán hấp dẫn khách du lịch, Đà Nẵng triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy ứng dụng…
Đà Nẵng: Phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ

Đà Nẵng: Phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ  (22/03/2023)

Đà Nẵng định hướng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, mang tính chiến lược và bền vững. Vì vậy, bên cạnh khuyến khích các nhà đầu tư, doanh…
TIN NỔI BẬT