Tuần Văn hóa- Du lịch Đồng Hới, Covid-19

Dừng tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới vì dịch Covid-19

Dừng tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới vì dịch Covid-19  (03/04/2020)

TP. Đồng Hới vừa có thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2020 vì dịch Covid-19.
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490