Tết mùa

Quảng Nam: Tết mùa của đồng bào Ca Dong

Quảng Nam: Tết mùa của đồng bào Ca Dong  (22/02/2022)

Hằng năm, khi tiết trời dần trở nên ấm áp, báo hiệu mùa xuân về, lúa trên rẫy đã thu hoạch xong, phơi khô và đưa hết vào kho, đồng…
Độc đáo Tết mùa của người Bhnoong ở vùng cao Quảng Nam

Độc đáo Tết mùa của người Bhnoong ở vùng cao Quảng Nam  (26/01/2022)

Mỗi thôn, bản các gia đình tự tổ chức ăn một lễ Tết mùa ấm cúng, tạ ơn thần linh và mong cho mùa sắp đến, mọi người được mạnh…
TIN NỔI BẬT